Opvækst i den sønderjyske muld

Opvækst i den sønderjyske muld

Jeg er født i 1949 i Agerskov i Sønderjylland. Som 4-årig flyttede familien til Øster Lindet, hvor mine forældre på godt og ondt drev et lille husmandssted. Min opvækst har således været præget af de livsværdier, der gjaldt og fortsat gælder på landet: vægt på naturen, en positiv indstilling til at arbejde, et godt og trygt naboskab, et liberalt livssyn, men også en tid præget af hårdt arbejde og en vanskelige økonomiske vilkår.
Det er dog ikke de vanskelige økonomiske vilkår, som præger mine minder fra dengang, men derimod en tid præget af kærlighed, af familiesammenhold og omsorg samt en ufravigelig forpligtelse til at udvise næstekærlighed.


Fra landsbyskole til universitetet

Skolegangen op til og med 7. klasse fandt sted i Øster Lindet Skole, der udover et godt forbillede på en faglig god undervisning havde et veldefineret sæt af værdinormer. Det gav tryghed i dagligdagen og skabte gode forudsætninger for faglig indlæring og personlig udvikling.
Efter 7. klasse fortsatte jeg på realskolen i Jels. Her afsluttede jeg min realeksamen i 1966, hvorefter jeg påbegyndte en traditionel kontoruddannelse. Med afslutningen af kontoruddannelsen stor det klart for mig, at min fremtid lå inden for den private sektor, og at økonomi og samfundsforhold havde min store interesse. Det var her, at jeg så min fremtid.
Som konsekvens tog jeg en højere handelseksamen i 1971 for umiddelbart efter at påbegynde økonomistudiet ved Århus Universitet. Under studierne afvikles værnepligten, og for at skabe de økonomiske forudsætninger for studierne, havde jeg forskellige former for erhvervsarbejde. Jeg virkede gennem 4 år som instruktor på Universitetet i nationaløkonomi, havde undervisningsopgaver for Studenterrådets Kursusvirksomhed, undervisning på forskellige handelsskoler samt erhvervsarbejde i kommuner og virksomheder.


Studieophold ved Europa Parlamentet

Som den første danske studerende fik jeg i 1978 et 4 måneders Robert Schumann legat ved Europa-Parlamentet. Det gav en enestående mulighed for at opnå indsigt i og forståelse for det europæiske samarbejde. Et samarbejde, som jeg fortsat nærer den største respekt for, og som uændret har min interesse og opbakning.
Studieopholdet vag et godt fundament for mine fremadrettede relationer til EU-Institutionerne, hvor jeg i forskellige sammenhænge har haft arbejdsopgaver i Bruxelles bl.a. som præsident for CLECAT`s Road Committee i Bruxelles og som evaluator i relation til forskellige forskningsprogrammer knyttet til forskellige rammeprogrammer.
Under opholdet ved Europa Parlamentet medvirkede jeg til en rapport om konsekvenserne af det danske medlemskab, og inspireret af opholdet, blev min hovedopgave på økonomistudierne da også en vurdering af konsekvenserne for dansk landbrug. En hovedopgave, der gav et 11-tal.


Undervisning, censor og ekstern lektor

Undervisning har altid haft min store interesse. Dette både under studierne og efter den afsluttende kandidateksamen, hvor min forbindelse til undervisningssektoren og netværket til de højere læreanstalter har resulteret i mange spændende undervisningsopgaver og foredrag samt deltagelse i mange udvalg og følgegrupper. Hertil kommer, at jeg har været medforfatter til flere lærebøger og forfatter til artikler og undervisningsmateriale inden for økonomi, logistik samt transport og spedition.
Ud over undervisning på Århus Universitet har jeg været tilknyttet som timelærer på Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Sygeplejerske Højskolen i Århus samt Handelshøjskolen i Sønderborg (Syddansk Universitet) samt fungeret som foredragsholder i forskellige sammenhænge.
Gennem adskillige år har jeg været tilknyttet censorkorpset, hvor mit virke især har været økonomifagene tilknyttet HD- og HA-studiet på Handelshøjskolen i Århus/Århus Universitet.
Tilsvarende har jeg gennem siden 1986 været ansat som ekstern lektor på Syddansk Universitet med særlig fokus på undervisning i international økonomi, erhvervsøkonomi, erhvervs- og samfundsbeskrivelse samt praktisk- og teoretisk statistik.
Forelæsningerne er primært rettet mod HD-studiet, men omfatter også andre studieretninger bl.a. HA. Supplerende har der været gæsteforelæsninger på andre Universiteter.


Bred vifte af tillidserhverv

Interessen for det omgivende samfund gjorde, at jeg sideløbende med mit karriereforløb i forskellige organisationer og virksomheder har bestridt en række tillidserhverv lige fra lokale erhvervsklubber til landsdækkende, europæiske og globale interesseorganisationer.

I 1993 blev jeg landsformand for Danske Speditører og senere formand for Kombi Dan A/S, præsident for CLECAT`s Road Committeesamt præsident for Nordisk Speditørforbund. Andre tillidserhverv dækker medlemskab i bestyrelsen for Transportøkonomisk Forening (TØF), formand for Institut for Transportstudier i Padborg samt formand for CALT (Center for Anvendt Logistik og Transportforskning), der blev stiftet i et samarbejde med Institut for Transportstudier og Syddansk Universitet.


Folketingsmedlem for Venstre

I 1999 blev jeg opstillet som Folketingskandidat for Vestre i Aabenraa Kredsen, og ved valget i 2001 blev jeg på et kredsmandat valgt ind i Folketinget. Det var en spændende periode, der gav et unikt indblik i den politiske verden og de lovgivende processer.

Min baggrund gjorde det naturligt, at jeg fik placering i bl.a. Transportudvalget, Udvalget for videnskab, Skatteudvalget samt Erhvervsudvalget.

Ved valget i efteråret 2004 besluttede jeg mig for at prioritere det private erhvervsliv, hvorfor jeg som konsekvens ikke genopstillede til Folketinget.


Bred erhvervskarriere

Min opvækst på landet i kombination med mine studier ved Europa Parlamentet gjorde det naturligt, at jeg efter afslutning af min uddannelse blev ansat som økonomikonsulent hos Landskontoret for driftsøkonomi i Viby.

Interessen for personaleledelse og organisationsforhold betød et stillingsskifte i 1981, hvor jeg fik ansættelse i Danmarks Sparekasseforening (nu Finans Danmark), der på daværende tidspunkt havde en afdeling i Århus. Som uddannelsesleder var hovedopgaven afholdelse af konferencer samt at udvikle og gennemføre relevante uddannelsesaktiviteter.

Med beslutningen om, at denne funktion senere skulle flyttes til København, fik jeg tilbudt det, der dengang var mit drømmejob, men med ansættelse i København. Efter moden overvejelse sagde jeg nej tak til jobbet, da jeg ønskede at forblive i dette jyske.

På den baggrund søgte jeg en ny stilling og blev tiltrukket af et job hos Foreningen af Danske Eksportvognmænd (nu ITD) i Padborg. Her arbejdede jeg som kontorchef og senere vicedirektør, indtil jeg godt 5 år senere blev ansat som administrerende direktør hos Transportvirksomheden SPETRA A/S ved Vojens. I denne periode var jeg tillige direktør for 2 koncernvirksomheder: Chr. Petersens Sønner A/S samt et nystiftet selskab GASA SPEDITION A/S, der blev stiftet i fælleskab af Gasa Odense a.m.b.a. og SPETRA A/S.

I 19xx blev jeg bedt om at medvirke til en omfattende turn-around for selskabet EHJ Transport og Spedition A/S i Padborg, der var kommet i økonomisk uføre. Det blev startskuddet til en spændende, men også særdeles krævende periode, hvor det lykkedes at få selskabet på ret køl og helt efter planen solgt. Køberen var vognmandsforretningen K. E. Christesen A/S, hvor jeg efter overtagelsen blev ansat som koncerndirektør.


Foden under eget bord: SB Consulting

Med udgangspunkt i en vellykket reorganisering af EHJ Koncernen og efter en spændende karriere i det private erhvervsliv besluttede jeg i maj1998 at realisere min drøm om ”foden under eget bord”. Jeg startede min egen rådgivningsvirksomhed ”SB Consulting”.

Det blev startet på en æra som professionelt bestyrelsesmedlem og som freelance med specialer inden for uddannelse, ledelse og organisation, logistik, transport, spedition, toldforhold, EU samt international økonomi.

Som konsekvens af denne beslutning overtog min kone og jeg den fædrene gård i Øster Lindet. På den måde kunne vi realisere en anden drøm, nemlig at flytte på landet og komme tættere på min far, der var blevet enkemand.

Øster Lindet har samtidig en god beliggenhed for en rådgivningsvirksomhed: tæt på den daværende lufthavn i Vojens, tæt på Trekantsområdet, tæt på motorvejen og jernbane samt mange herlighedsværdier.


Fra Øster Lindet til Fanø

I 1989 købte vi et sommerhus på Fanø, og det blev starten på et helt specielt ”kærlighedsforhold”. Fanøs herlige natur, de brede sandstrande, kulturlivet og de smukke byer Sønderho og Nordby blev pludselig omdrejningspunktet for mange weekender og ophold i forbindelse med højtider og sommerferier.

Efter 20 år på ”den fædrene gård” i Øster Lindet, besluttede vi at flytte til noget mindre og et sted, der var tættere på indkøbscentre og kulturbegivenheder. Gården blev overtaget af min niece Marianne, hvorfor gården fortsat er på familiens hænder.

Det faldt helt naturligt, at valget faldt på Fanø, hvor vi fandt et dejligt skipperhus i den gamle del af Nordby på adressen Buegangen 1, der samtidig er omdrejningspunktet for aktiviteter i SB Consulting. Vi flyttede ind i huset september 2016.

Da kærligheden til Fanø også er til stede hos vore børn – og nu børnebørn, har vi besluttet at beholde sommerhuset. Beslutningen indebærer mange gode stunder sammen med netop børn og børnebørn enten på Buegangen eller i sommerhuset.


Nationalparkpartner

Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med en række forskellige virksomheder, beliggende i vadehavsområdet.

Bosiddende på Fanø og med besøg fra forskellige forretningsforbindelser samt et bredt netværk nationalt og internationalt, var det et stort ønske for mig at medvirke til at formidle viden om natur- og kulturværdierne i Nationalpark Vadehavet og UNESCO`s kultur- og naturskatte.

Oplevelserne er mange: fra sandbanker med sæler, millioner af trækfugle, et ubrudt system af tidevandsflader og et varierende og smukt landskab. Forhold, der samtidig sikrer forudsætningen for fødevarer af særdeles høj kvalitet, hvilket afspejles i en bred vifte af kvalitetsrestauranter både i Sønderho og Nordby, hvor der bl.a. serveres velsmagende produkter fra Vadehavsområdet.